KK Lokomotiva Tábor

Poslední utkání
Sn. Soupeř Výsledek
AKK Lokomotiva Tábor 2:6
BTJ Blatná3:5
dorTJ Slovan Kamenice n. L. B2:0
D
Tabulka (1.KLM)
# Team Z B
1TJ Valašské Meziříčí48
2SKK Hořice34
3KK Slovan Rosice34
4TJ Centropen Dačice44
5TJ Lokomotiva České Velenice44
6TJ Lokomotiva Trutnov44
7TJ Třebíč44
8Klokani CB Dobřany44
9KK Zábřeh43
10KK Vyškov43
11KK Lokomotiva Tábor42
12KK Hvězda Trnovany42
Podpoř nás nákupem
Givt - podpoř nás nákupem
Sponzoři
Odkazy

Kuželká�?ský maraton se povedl, neoficiální český rekord byl ustanoven

09.10.2019 | Kuželká�?ský maraton |

Neoficiální český rekord padl! �?častníci kuželká�?ského maratonu b�?hem 25:36 hodin poko�?ili hranici tisíce her bez p�?erušení, když se hrálo nep�?etržit�? na všech čty�?ech drahách táborské kuželny Lokomotivy. 

rn

Neobvyklá sportovní akce p�?ilákala z pátka 4. �?íjna na sobotu 5. �?íjna nejen p�?íznivce kuželká�?ského sportu, ale i sportovní p�?íznivce, kte�?í si vyzkoušeli koulet úpln�? poprvé. I p�?es určité obavy po�?adatelů, kdy se p�?edevším v nočních a ranních hodinách nečekal tak velký zájem, dopadl kuželká�?ský maraton velice úsp�?šn�?. �??Rozhodn�? jsme nečekali tolik zájemců. Naopak mnoho účastníků si v dobrém st�?žovalo, že by si rádi zahráli ješt�? více,�?? zhodnotil vyjímečnou akci organizátor a člen výkonného výboru �?US Zden�?k Krátký. Spolupo�?adatelem kuželká�?ského maratonu bylo i m�?sto Tábor a místní kuželká�?ský klub Loko Tábor. 

rn

Akci zahájili úderem deváté hodiny v pátek dopoledne prvními hody starosta m�?sta Tábora Št�?pán Pavlík, místostarostka m�?sta Olga Bastlová, p�?edseda okresní organizace �?US Vladimír Hanzal a p�?edseda KK Loko Tábor David Kášek. Ty pak postupn�? vyst�?ídali žáci a žákyn�? základní školy Heslinká a z �?ekanic, kte�?í dokázali svými hlasivkami vytvo�?it bou�?livou atmosféru v doprovodu �??mexické vlny�??, zvonečků a �?echtadel.

rn

I když vůbec nešlo o rekordy v počtu shozených kuželek, p�?esto se našli sout�?živí jedinci, kte�?í se cht�?li svými výkony prezentovat na tabuli nejvyšších náhozů. Další motivací byla pro všechny účastníky odm�?na tatrankou za každou devítku, což je maximum. Jedna hra obnášela 15 hodů do plných, každý zájemce se mohl p�?ihlásit i vícekrát.

rn

Pozvání od po�?adatelů p�?ijali i kuželká�?i z okolí, z Trhových Svinů, Jind�?ichova Hradce nebo Chýnova. Nejvzdálen�?jším účastníkem byl Piotr Malinowski z polského Opole vzdáleného 450 kilometrů, který dorazil i se svou p�?ítelkyní z Tábora. Akci podpo�?ila i čtve�?ice Nepálců z Indické restaurace v Tábo�?e, kte�?í své kuželká�?ské um�?ní p�?enášeli p�?ímým p�?enosem p�?es mobilní telefon až do rodné zem�?. Navíc dokázali pro účastníky nočního a ranního koulení p�?ipravit i bohatý raut.

rn

Nechyb�?li ani známé tvá�?e táborských sportovců a funkcioná�?ů. Došlo na rodiný souboj generací �?? fotbalisty Vladimíra a triatlonistky Niki Káškové, pak i hokejisty Petra a Antonína Trieba. �??Projevilo se, že jsem nezahálel, ale tvrd�? makal,�?? okomentoval své premiérové vít�?zství otec Vladimír Kášek po dlouhé sérii proher vzájemných b�?žeckých duelů. Svoji šikovnost prokázali i fotbalisté FK MAS Táborsko v čele s kapitánem Jakubem Navrátilem a posilou z Dynama Mikulášem Jášou. Nesmírnou sout�?živost p�?edvedli funkcioná�?i Agentury Cyklistika Petr Balogh, Josef Krch a Markéta Poslušná, nebo trenér Michal Bedná�? a cyklokrosa�? Stanislav Bambula mladší. �??Kuželky jsem hrál poprvé, ale po dnešku uvažuji o kuželká�?ské karié�?e,�?? prohlásil trenér táborských cyklokrosa�?ů Michal Bedná�?, který se zlepšoval každým hodem.

rn

Nechyb�?l ani kulturista Miroslav Pražma se svou rodinou, který skončil na osmém míst�? v anket�? o nejúsp�?šn�?jšího sportovce okresu Tábor za rok 2018.

rn

Výraznou posilou byli i táborští atleti. Rodina Kuželkova byla hodna svého jména, což prokázala nejen účastí b�?hem pátečního odpoledne, ale i brzkých ranních hodin. V kritickém času sobotního rána dorazili i rodiny atletických veteránů. Trojskokana Marka Volfa a ošt�?pa�?e Ctibora Cabadaje podpo�?ili i rodinný p�?íslušníci. Navíc oba svedli dramatický souboj o lídra nejvyššího náhozu v kategorii neregistrovaných mužů, když se nakonec z prvenství zasloužen�? výkonem 95 kuželek radoval Ctibor Cabadaj a druhý Marek Volf zaostal za ním jen o t�?i body.           

rn

Nechyb�?l ani ricochetista Alan Mačor, krasobrusla�?ské mladé nad�?je z Kraso HC Tábor, s cyklistickou partou kamarádů jednatel TZMT Tábor Jan Benda.

rn

Zahanbit se nenechali ani táborští sportovní redakto�?i Josef Janda, který celkem snadno zdolal kolegu Pavla Šáchu. �??Ze začátku mi to vůbec nešlo. Ale pak jsem se postupn�? zlepšoval a byl Pepovi rovnocenným soupe�?em. P�?íšt�? už ho ud�?lám,�?? slíbil Pavel Šácha. T�?sn�? p�?ed samotným záv�?rem kuželká�?ského maratonu si vyzkoušel dv�? hry i českobud�?jovický sporťák Kamil Jáša.

rn

Toho o chvíli pozd�?ji následoval cestou na služební cestu i senátor Jaroslav V�?trovský. �??Jsem nadšený z výborné atmosféry a jsem moc rád, že jsem našel alespo�? chvilinku na aktivní účast,�?? poznamenal aktivní cyklista a sportovní p�?íznivec.  

rn

Místostaroska m�?sta Tábora Olga Bastlová se vedle úvodního zahájení aktivn�? účastnila i v noci, kdy zašla cestou ze společenské povinnosti na plese seniorů. Dostavila se nakonec i pot�?etí, p�?i záv�?rečném hodnotícím posezení organizátorů v pravé sobotní poledne.

rn

Spolek BSPOŽ z Bla�?áku a �?ekanic bývá pravidelným a tradičním účastníkem kuželká�?ských akcí, navíc je zárukou skv�?lé atmosféry a pohodové nálady. Tentokrát došlo na vyhecované trojutkání mezi fanoušky Slavie, Sparty a Plzn�?, když poražený musel pozvat své protihráče na pivo. A jak to nakonec dopadlo? �?eklo by se tradičn�?, jak už bývá poslední dobou zvykem. Poraženým zůstal zástupce Sparty Karel Ilčík. Jedinou út�?chou mu bylo, že mohl p�?ednostn�? ochutnat skv�?lý makový perník od šéfové spolku Vladimíry Strá�?kové.

rn

Na kuželn�? nechyb�?ly další dobroty z domácí kuchyn�?, Yvona Hofbauerová sponzorsky dodala dietní tvarohovou bábovku a čerstvý domácí chléb. Bufet Zde�?ka Sedlon�? nabízel vynikající šťavnaté klobásy a utopence, pivo teklo neuv�?�?itelným proudem. A to doslova, že v 1 hodinu ráno došlo. Ale díky majiteli Indická restaurace Pavlu Filipovi vyprahlí účastníci dlouho nestrádali. A možná i práv�? proto mnozí vydrželi až do úplného konce.

rn

Veliký dík pat�?í p�?edevším kuželká�?ům Loko Tábor, kte�?í zajišťovali technický a výsledkový servis. K nejaktivn�?jším pat�?ily sestry Eva a Monika Havránkovy, veliké úsilí kuželká�?skému maratonu v�?noval p�?edseda klubu David Kášek, v kritických ranních hodinách vypomohli p�?edevším dorostenci Loko Tábor a další členové oddílu. Na utvo�?ení neoficiálního rekordu se podílela i polovina A týmu, i p�?esto, že v sobotu odpoledne je čekal boj o důležité ligové body.   

rn

S p�?ípravou náročné akce se spolupodílel i odbor školství a t�?lovýchovy m�?sta Tábora, ale i zam�?stnanci �?US Tábor. Veliký dík pat�?í i �?editelce základní školy Helsinská Alen�? Heršálkové, která umožnila zajistit účast žáků a pomáhala i s organizací akce.  

rn

Sout�?ž byla zárove�? nejlepší pozvánkou na akce pro sportování ve�?ejnosti, které budou v p�?íštím roce součástí oslav výročí založení m�?sta Tábora (rok 1420).

rn

Fotky z akce: https://custabor.rajce.idnes.cz

rn

Výsledky: výsledky + statistika

Komentáře